นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

          บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด หรือ MOCA BANGKOK จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล เช่นเดียวกันบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่มีสีที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

      1. บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ
          และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบบัญชี ที่มีประวัติการฉ้อโกงหรือมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
      2. บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง บริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋นหลอกลวงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
      3. บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
          จะไม่ถือเป็นความลับและอาจถูกนำใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุล
          กับข้อเสนอแนะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

      1. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดนี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
      2. ราคาของผลิตภัณฑ์ ที่ระบุไว้พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิรวมค่าขนส่ง(ถ้ามี) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
      3. บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ตามสมควร 
          โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน

      1. ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้
      2. เมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องรอการตอบกลับอีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติการซื้อ ผลิตภัณฑ์ของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

      3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      4. หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ คำติชม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาที่ ordrer@mocabangkok.com โดยเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทันที
          ในช่วงเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

       เงื่อนไขการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

      1. ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯจัดส่งผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์จากท่าน
      2. ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งผลการยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ เท่านั้น
      3. การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตามหมายเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่มีการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
      4. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ทุกรายการไม่ว่ากรณีใดๆ

นโยบายการส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

      • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
      • บริษัทฯจัดส่งสินค้า ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
      • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number)
        ไปทาง Email หรือทาง SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

      • ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ใน         กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าทาง EMS เป็นดังตาราง

 

อัตราค่าบริการพัสดุในประเทศ(Domestic Parcel)

น้ำหนัก(กก.) ค่าบริการ(บาท)
0 - 1  33
1.01 - 2  48
2.01 - 3  63
3.01 - 4 82
4.01 - 5  97
5.01 - 6  112
6.01 - 7  132
7.01 - 8  147
8.01 - 9  162
9.01 - 10  177
10.01 - 11 205
11.01 - 12 220
12.01 - 13 235
13.01 - 14 250
14.01 - 15 265
15.01 - 16 290
16.01 - 17 305
17.01 - 18 320
18.01 - 19 335
19.01 - 19.25 350

 

อัตราค่าบริการพัสดุด่วน(EMS)

น้ำหนัก(กก.) ค่าบริการ(บาท)
0.05-1 80
1.01-2 110
2.01-3 150
3.01-4 199
4.01-5 239
5.01-6 289
6.01-7 339
7.01-8 389
8.01-9 449
9.01-10 499
10.01-11 537
11.01-12 552
12.01-13 567
13.01-14 582
14.01-15 597
15.01-16 622
16.01-17 637
17.01-18 652
18.01-19 667
19.01-19.25 692

      • ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วันทำการ 

 

      • บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ  สินค้าถึงมือท่านภายใน 1 วันหลังจากที่ทางร้านได้รับแจ้งบริการการจัดส่ง ค่าจัดส่ง 500 บาท
         (ภายในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

            • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

            • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

• ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท
   ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชย จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

• ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

• บริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย มีมาตรฐานการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณการไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
   ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล เป็นต้น ในกรณีที่ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้
  (อันเกิดจากเหตุสุด วิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อ ปัญหาความล่าช้าที่เกิด

 นโยบายการรับประกันสินค้า

- สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ shop.mocabangkok.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการผลิต หรือการขนส่ง
  เป็นเวลา 10 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า  เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย หรือชำรุด กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า
   โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ museumshop@mocabangkok.com

            - เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก. ผู้ซื้อจัดส่ง หรือนำส่งสินค้าที่เกิดความเสียหาย หรือชำรุดกลับมา museum shop โดยทางร้าน  จะนำส่งไปยังฝ่ายผลิตดำเนินการตรวจสอบ / ซ่อมแซม

ข. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่รุ่นเดียวกันให้ โดยจะดำเนินการซ่อมแซมภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ส่งซ่อม

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

           1. สินค้าที่เลยกำหนดเวลารับประกัน (10 วันหลังจากได้รับสินค้า)

           2. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก / ฉีกขาด หรือมีรอยขูดขีด

           3. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า/ซ่อมสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ
ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยสินค้าภายใน  10  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้
    เช่นส่งทาง EMS โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ
  • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา  เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการ เปลี่ยน/ซ่อมสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ในการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข  02-953-1005-7 ต่อ 24511 หรือ 091-123-1111 หรืออีเมล์ museumshop@mocabangkok.com

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.mocabangkok.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.mocabangkok.com  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.mocabangkok.ocm  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง
www.mocabangkok.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

 

      • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายขาย บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
      • ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  order@mocabangkok.com
      • ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านโทรศัพท์  หมายเลข  02-953-1005-7 ต่อ 24511 หรือ 091-123-1111ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้
โดย ติดต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข โทรศัพท์ 0-2143-0401-04