การซื้อสินค้า

ขั้นตอนการซื้อสินค้า

1. ที่หน้า shop.mocabangkok.com > เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ > จากนั้น คลิกปุ่ม “Add to Cart”

2. ดูข้อมูลสินค้าที่เลือก คลิก “ชำระเงิน หรือ ตะกร้าสินค้า"

3. ที่หน้า "ตะกร้าสินค้า" คลิกปุ่ม "ส่งคำสั่งซื้อ" เพื่อซื้อสินค้า

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการทำรายการสินค้าของท่านทุกครั้งก่อนทำการส่งคำสั่งซื้อ

4. ที่หน้า “ส่งคำสั่งซื้อ” สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาสมัครสมาชิก สำหรับลูกค้าเก้า ระบุอีเมล และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นที่ 1 : เลือกที่อยู่ในการชำระเงิน > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 2 : เลือกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 3 : เลือกวิธีการจัดส่ง > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 4 : เลือกวิธีการชำระเงิน > ทำเครื่องหมาย √ เมื่ออ่านและตกลงยอมรับนโยบายการซื้อสินค้า > คลิกปุ่ม “ทำรายการต่อ”

ขั้นที่ 5 : ยืนยันการสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้า จำนวนสินค้า และราคาสินค้าของท่านให้เรียบร้อย > คลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”

ขั้นที่ 6 : ระบบจะส่งคำสั่งซื้อไปที่หน้าชำระเงิน เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้ว ที่หน้าจอจะแสดงข้อความ "คำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว"